ГІС-Асоціація України

геоінформаційні системи

ГИС-Асоциация
 – ГІС-Асоціація України була створена у 1996 році спільнотою фахівців що працюють у галузях інформаційних технологий, картографії, геодезії та будівництва здатних працювати ефективно та якісно
 – Зараз це керівники низки провідних підприємств та галузевих установ України
КАРТОГРАФІЯ ЦИФРОВІ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЇ ПОСИЛАННЯ КОНТАКТИ
15.01.2006
8.02.2006
3.02.2006
архів новин »»

Проекти
Геодезична зйомка
GPS-зйомка
Географічний_Аналітичний_Комплекс
Міжнародні публікації »»
Цифрова картографія

Географічна карта здавна була засобом для прийняття рішень про положення в просторі. Завдяки їй і зараз приймаються рішення про взаємне положення об'єктів, обчислюються відстані від об'єкта до об'єкта, виробляється прокладення маршруту й обчислення його довжини.

В електронному вигляді географічна карта називається цифровою. Наряду з термінами, що ввійшли у повсякденний лексикон, який принесла епоха бурхливого розвитку обчислювальної техніки, термін "цифрова карта" міцно зайняв своє місце. Цифрові карти застосовуються як у глобальних системах прогнозування погоди й геоморфології, так і в дуже примітивних портативних індикаторах положення на місцевості в межах якого-небудь промислового об'єкта. Як картографія у свій час набула статусу науки, так і цифрова картографія стала наукою з усіма властивими їй атрибутами.

Цифрове картографування є органічним поширенням традицій класичного картографування на галузь комп'ютерних технологій. Основою методології цифрового картографування є класифікаційна структура, за якою складається карта.

Цифрова карта є одним із видів інформаційної системи, і тому має власну структуру. Створення структури починається з вироблення визначень і відносин. У цифровій карті ці визначення і відносини виражаються через класифікатор, інакше – класифікаційну структуру.

Визначення, які застосовуються для позначення об'єктів, відповідають термінам галузі, в якій буде використовуватися цифрова карта, а також лінгвістичним правилам словотворення, тобто вони повинні бути зрозумілі фахівцям, які працюють у даній галузі.

Застосування сучасних методів проведення розрахунків та візуалізації у комп'ютерних системах приводить до нових нетрадиційних прийомів складання цифрових карт. Це тримірне відображення просторових об'єктів, за якими можна проводити аналіз, розрахунки та моделювання реальних фізичних та технологічних процесів.


Тематичні розділи:
  • Будівництово, вишукування
  • Освіта
  • Картографія
  • Дистанційне зондування
  • Цифрова картографія
  • © 1996-2016 info@gisa.org.ua UKRGIS  (8-067) 9093245