ГІС-Асоціація України

геоінформаційні системи

ГИС-Асоциация
 – ГІС-Асоціація України була створена у 1996 році спільнотою фахівців що працюють у галузях інформаційних технологий, картографії, геодезії та будівництва здатних працювати ефективно та якісно
 – Зараз це керівники низки провідних підприємств та галузевих установ України
КАРТОГРАФІЯ ЦИФРОВІ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЇ ПОСИЛАННЯ КОНТАКТИ
21.02.2010
29.01.2010
6.10.2009
21.09.2009
2.02.2007
20.12.2006
архів новин »»

Проекти
Геодезична зйомка
GPS-зйомка
Географічний_Аналітичний_Комплекс
Міжнародні публікації
Поради фахівців (Форум)
Працевлаштування
Публікації по тематиці ГІС у територіальному управлінні
Фахова етно-ГІС гра «Від села до міста»
Українське_селоПРЕС-РЕЛIЗ про створення міського інституту містобудування «Київгенплан»


Причини створення міського інституту «Київгенплан».
Питання про створення комунального інституту Генерального плану м. Києва особливо гостро постало останнє десятиріччя. В умовах будівельного буму, зростання обсягів будівництва потрібно проведення постійного моніторингу реалізації Генерального плану м. Києва, урахування та ув’язка проектних рішень, концепцій забудови міських магістралей, детальних планів окремих територій, містобудівних обґрунтувань. Про досвід КО «Центр містобудування та архітектури» КО «Центр містобудування та архітектури» була створена у 2002 році на підставі наказу Державного комітету житлової політики та будівництва України на базі госпрозрахункового підрозділу Головного управління містобудування та архітектури. Центр має багаторічний досвід розроблення містобудівної документації. З 2004 р. виконано сім схем планування територій загальною площею 13653 га, 12 детальних планів окремих територій міста Києва загальною площею 6128 га, галузеві схеми. Це, зокрема схема планування території мікрорайону Жуляни, схема планування території частини Південного планувального району в Голосіївському адміністративному районі, Схема розміщення готелів в м. Києві до 2020 року, детальні плани території селища Чапаєвка, мікрорайону «Жуляни» затверджені Київрадою. Схвалені архітектурно-містобудівною радою та отримано позитивні висновки експертизи по схемам планування та детальним планам територій ДВРЗ, Черемшина, Корчувате тощо., Затверджено на сесії міської ради Генеральний план розвитку міста Славути Хмельницької області. Затверджено містобудівні обґрунтування та передпроектні пропозиції по окремих об’єктах містобудування. Рішенням Київради від 27.12.2007 р. №1524/4357 на КО «Центр містобудування та архітектури» покладено функції головної проектної комунальної організації з розробки, коригування Генерального плану розвитку міста Києва та моніторингу його реалізації, розробки іншої містобудівної документації з планування територій міста Києва, галузевих схем, грошової оцінки територій, нормативно-методичних документів. На підставі рішення Київради від 28.10.10 р. №185/4997 КО «Центр містобудування та архітектури» з 10.02.2011 р. змінила назву на КО «Інститут Генерального плану м. Києва» («Київгенплан»).

Про основні надбання за 2010 рік
Протягом 2010 року головним завданням Центру була розробка Генерального плану м. Києва до 2025р. Необхідність перегляду Генерального плану багато обговорювалася у засобах масової інформації з 2008 року. У травні 2010 року Прем’єр-міністр України М.Я.Азаров визначив перегляд генерального плану в числі невідкладних заходів з поліпшення умов життєдіяльності населення Києва. В скрутних умовах посткризового періоду ця робота була організована і забезпечена розробка першої стадії Генплану - Концепції стратегічного розвитку м. Києва.
Концепція пройшла громадське обговорення за європейськими процедурами. Проаналізовано та ураховано близько 500 пропозицій громадськості, експертів. 16 вересня 2010 р Концепція схвалена рішенням сесії Київради як основа для розробки Генерального плану. Затверджено основні показники Генерального плану. Обсяги житлового будівництва до 2025 року складуть 28,5 млн.кв.м. і намічені з урахуванням прогнозної чисельності постійного населення 3,1 млн. чоловік та показників середньої житлової забезпеченості не менш 27,5 кв.м на 1 особу. Сформульовано стратегічне бачення майбутнього міста згідно з європейськими принципами. На відміну від генплану 2002 року, який передбачав нереальне збільшення території міста за рахунок земель прилеглих територіальних громад на 63 тис. га, головною метою стратегічного розвитку Києва є компактне, зелене, здорове, ділове місто.

Про прийняття нового Закону «Про регулювання містобудівної діяльності».
Після набрання чинності Законом «Про регулювання містобудівної діяльності» скасовуються місцеві правила забудови, містобудівні обґрунтування, спрощується процедура погодження проектної документації. Водночас посилюється роль Генерального плану міста, детальних планів, зонінгу. Запроваджується жорсткий режим моніторингу відповідності намірів забудовників та проектних рішень Генеральному плану міста. Зміни до генплану можуть вноситися лише через 5 років, а позачергові зміни тільки за поданням КМДА на підставі рішень Київради. Відведення землі для містобудівних потреб без затвердженого зонінгу буде заборонено. забороняється. Усе це потребує створення потужного інституту Генерального плану міста.
Плани Інституту «Київгенплан» .
Основним завданнями КО «Інститут Київгенплан» у 2011 році є перш за усе завершення розробки Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року. Олександр Павлович Попов доручив представити Основні положення Генплану на розгляд громадськості до кінця травня 2011 року. Після громадського обговорення рішення Генплану будуть уточнюватися, особливо в частині розвитку транспорту, розміщення забудови. Буде опрацьовано перегляд деяких рішень Київради з урахуванням думки громадськості. У складі генплану планується розробити принципову схему зонування. визначити допустимі види використання, основні параметри граничної поверховості і щільності забудови земельних ділянок. Мамо пройти державну експертизу. Вважаю, що з урахуванням статусу столиці України. до затвердження Генплан Києва буде розглянутий Кабінетом Міністрів України.

В подальшому плануємо розробку плану зонування території, визначення містобудівних умов і обмежень в окремих зонах, розробку детальних планів територій, яка може виконуватися із залученням коштів інвесторів на замовлення головного управління містобудування та архітектури. Інститут буде постійно здійснювати моніторинг містобудівної діяльності, внесення поточних проектних рішень до бази даних містобудівного кадастру. Наші фахівці беруть участь в підготовці проектів постанов Кабінету Міністрів України, державних будівельних норм, рішень Київради згідно із Законом. Для підготовки до ЄВРО-2012 виконуються схеми розміщення пересадочних вузлів, паркінгів, паспорти фасадів і малих архітектурних форм, пропозиції по розміщенню інвестиційно привабливих об’єктів.
Інститут буде виконувати функції технічної та професійної допомоги Головному управлінню містобудування та архітектури, зокрема з підготовки проектів нормативно-правових актів, проведення архітектурно-містобудівних конкурсів та засідань архітектурно-містобудівної ради, організації виставок, виконання оперативних доручень керівництва, ведення містобудівного кадастру, чергового плану інженерних мереж. Для цього вже створено відповідні підрозділи, оголошено конкурси на заміщення посад.Версия на русском»»


Iнститут містобудування «Київгенплан» grad.gov.ua »»

© 1996-2010 info@gisa.org.ua GISA_UA  (067) 909-32-45