Програма Мастер-класу з вивчення можливостей Autodesk Civil 3D 2006
  Викладач Мельник О.В.
Геодезичні точки Введення точок геодезичної зйомки.
 • Настройка відображення точок відповідно до стандартів оформлення топографічних планів.
 • Побудова 3D-поверхонь та цифрові моделей місцевості
 • Побудова різних видів поверхні з обчисленням об'ємів, аналіз напрямів стоків по поверхні і за її межі, гипсометрия (представлення висотної шкали кольором) та інші засоби просторового аналізу на поверхнях у взаємозв'язку з об'єктами на основі яких створена поверхня.
 • Планувальні роботи
 • Створення БД ділянок і розбиття земельних ділянок за певних умов.
 • Побудова кадастрових таблиць.
 • Профілювання
 • Проектування укосів, майданчиків розміщення споруд і технологічного устаткування, відкритих резервуарів і каналів і ін., з урахуванням існуючого рельєфу.
 • Проектування і розбиття осьових лінійних споруд
 • Проектування осьових лінійних об'єктів (дорогий, трубопроводів, кабельних сітей, каналів і ін.)
 • Представлення подовжніх і поперечних профілів Проектування доріг
 • Проектування доріг на основі тих, що є осі дороги, профілю і конструкції дорожнього полотна.
 • Autodesk Map
 • Підготування картоснови для створення генеральних планів і ГІС.